vinni frederiksen og lise seier petersen:

efterklang og mellemrum/ reverbaration and space

Kirsten Kjærs Museum 2021, eget foto

Augustin (354-430) skriver i Bekendelser:

Hvad er tid? Hvis ingen spørger mig, ved jeg det; hvis jeg søger at forklare det til den, der spørger, ved jeg det ikke.”

Projektet lægger nye lag til oplevelsen og forståelsen af keramiske materialers potentiale.
Ved at udfordre værkbegrebet og ved at anvende en udvidet forståelse af hvad keramik er, undersøger og visualiserer vi tiden og lerets egen proces. Det gør vi ved at pege på:

Materialernes og forandringens iboende skønhed
Processen som omdrejningspunkt for oplevelsen
Underspillethed/ nærvær/ fravær som parametre

Efterklang og Mellemrum vistes som tre sam-menhængende installationer på Kirsten Kjærs Museum i foråret 2021 med støtte fra Statens Kunstfonds Udvalg for Kunsthåndværk og Design.

 
In his Confessions, St Augustine (354-430) writes:

What, then, is time? If no one asks me, I know; if I wish to explain to him who asks, I know not.”

The project adds new layers to the experience and understanding of the potential of ceramic materials.
By challenging the concept of work and by applying an expanded understanding of what ceramics are, we investigate and visualise time and the clay’s own process. We do so by emphasising:

The inherent beauty of materials and change
The process as the focal point of the experience
Understatement/ presence/ absence as parame-ters

Efterklang og Mellemrum was presented as three interconnected installations at Kirsten Kjær’s Museum in spring 2021, funded by The Danish Arts Foundation, Committee for Arts and Crafts and Design

mere om projektet/ more about the project

arkiv/ archives