Grafisk/ keramisk Interface – Graphics/ Ceramics Interface


Pia Skogberg og Lise Seier Petersen: Test med zinkplade på rødler brændt til 900° C. Eget foto


Sammen med grafikeren Pia Skogberg undersøger jeg krydsfeltet mellem grafik og keramik i en kollektiv proces, hvor vi bidrager med vores respektive faglighed i det ene felt og uvidenhed i det andet.
Vi anvender grafikkens og keramikkens formsprog, materialer, teknikker og metoder til at undersøge, hvorvidt der kan udvikles fælles visuelle dialoger mellem de to fag.

Undersøgelserne vises første gang i Danske Grafikere, Kbh. i august 2021. I 2023 udstilles projektet i Kunst-etagerne i Hobro.


 


Together with the graphic artist Pia Skogberg, I explore the intersection between graphics and ceramics in a collective process, to which we both contribute our respective subject knowledge of one field and ignorance of the other.
We use the idiom, materials, techniques and methods of graphics and ceramics to investigate whether joint visual dialogues can be developed between the two disciplines.

The investigations will be presented for the first time in August 2021 at Danske Grafikere in Copenhagen. In 2023 it will be exhibited in Kunstetagerne in HobroPia Skogberg og Lise Seier Petersen: Materialesammenligning/ Material comparison: papir, finer, ler X 10, 2021. Eget foto


Fanø-logbog/ Fanø-Diary

Manifest

Interface Vol I


arkiv og kontakt
archives and contact