Lise Seier Petersen: Statement
Smeltestykke, 2020. Rødler og pibeler, 48 x 15 cm. eget foto


Min praksis befinder sig i krydsfeltet mellem det materialebaserede og det kunstteoretiske, og jeg inddrager billedkunst som metodisk greb.
Mange af mine værker tager afsæt i materialernes egne processer. Værkerne er ofte temporære og har deres egen opløsning som visuelt og tematisk omdrejningspunkt.

Skematisk kan mit arbejde deles op i tre hovedområder, der mere eller mindre falder sammen i praksis:
– Egne værker, der tager afsæt i temporære materialiseringer af metafysiske begreber – eksempelvis tid
– Kollektive projekter, der f.eks. tematiserer dialektiske spørgsmål samt kuratereing af sympo-sier og udstillinger, etc.
– Kunstteori, hvor akademiske metoder inddrages i undersøgelser, værker og projekter

 


My practice is located at the intersection between material and art theory, and I include fine art as a methodological concept.
Many of my works are based on the materials’ own processes. The works are often temporary and their disintegration is a visual and thematic focal point.

Schematically, my work can be divided into three main areas, which more or less come together in practice:
– My own works, which are based on temporary materialisations of metaphysical concepts – time, for example
– Collective projects, which often thematise dialectical issues, and the curation of symposiums and exhibitions etc.
– Art theory, incorporating academic methods into studies, works and projects