Smeltestykker/ Melting Pieces

 


Lise Seier Petersen: Smeltestykke. 2021. Diameter 39 cm. Foto: Ole Akhøj

I forbindelse med et ophold på Statens Værksteder for Kunst i 2014, havde jeg brug for at fastslå det nøjagtige smeltepunkt og sintringsinterval for henholdsvis blå- og rødler.
Som en sidegevinst pegede undersøgelserne også på muligheder, der opstår, når ler begynder at smelte.

Smeltestykkerne består af blå- og rødler, der har et lavt smeltepunkt, samt pibeler, der har et højere smeltepunkt. De drejes i klassiske keramiske grundformer, en del af dem påføres et lag pibeler og enkelte facetskæres.
Smeltelerstykkerne brændes til temperaturer mellem 1170 og 1200 grader, hvorved leret begynder at deformere og smelte. Det kræver en præcis brænding, fordi sintringsintervallet, det vil sige spændet mellem lerets begyndende deformering og den totale udsmeltning er meget lille – omkring 5-10 grader.
Det er kombinationen af lertyper, form, brændings-temperatur og -tid,
der er udslagsgivende for objekternes endelige form.

I vinteren 2019/ 20 skalerede jeg prøverne op i formater på op til 70 cm i diameter på Statens Værksteder for Kunst.

Smeltestykker indgår også som case i et forsknings-inspireret og praksisbaseret projekt, hvor jeg undersøger distinktionen mellem anvendt- og fri kunst.

Projektet er støttet af Statens Kunstfond, Udvalget for Kunsthåndværk og Design samt af Dansk Tennisfond.

 

 

During a residency at the Danish Art Workshops (DAW) in 2014, I needed to determine the exact melting point and sintering interval for blue and red clay, respectively.
As an added bonus, my investigations indicated some options that emerge when clay begins to melt.

The melting pieces consist of blue and red clay, which have a low melting point, and pipe clay, which has a high melting point. They are turned in classic ceramic basic shapes. Some of them have had a layer of pipe clay applied and some are facet cut.
The melting clay pieces are fired at temperatures between 1170 and 1200º, when the clay begins to deform and melt. This requires precise firing, because the sintering interval (the temperature between the initial deformation of the clay and the total melting) is very small for blue and red clay – about 5-10º.
It is the combination of clay types, shape, firing temperature and time that is decisive for the ultimate form of the objects.

In the winter of 2019/20, I scaled up the samples at the Danish Art Workshops (DAW).

The melting pieces also feature as a case in a research-inspired, practice-based project, where I investigate the distinction between applied and free art.

The project is funded by the Danish Arts Foundation, Committee for Arts and Crafts and Design and by Dansk Tennis Fond.Lise Seier Petersen: Smeltestykke. 2021. Diameter 39 cm. Foto: Ole Akhøj

 

arkiv og kontakt
archives and contact