Alkymistisk Træf/ Alchemist's Conventions
Lise Seier Petersen: "Draperede Smeltestykker"/ "Draped Melting Pieces". Vejen Kunstmuseum 2023-24. Foto: Dorte Krogj


Vejen Kunstmuseum gennemfører i perioden 2022-24 ‘Alkymistisk Træf’, hvor 10 inviterede kunstnere udforsker Niels Hansen Jacobsens keramiske værker.

Tanken er, at et nutidigt og keramikfagligt blik på NHJ's eksperimenterende keramik kan bidrage til ny viden om, hvordan værkerne blev til. Derudover danner samarbejdet og undersøgelserne afsæt for kunstnernes egne værker. Det hele vises på en udstilling fra oktober 2023 til maj 2024.

Mit bidrag til udstillingen er 'Draperede Smeltestykker', der tager afsæt i draperingerne i Niels Hansen Jacobsens skulptur 'Violinisten' og metoden i de 'Smeltestykker', jeg har arbejdet med de senere år.
'Violinisten' indgår i skulpturgruppen 'Livets Spil', som NHJ udførte i 1932-34 og udstillede på Den Frie Udstilling i 1934.

De øvrige kunstnerne i ‘Alkymistisk Træf’ er: Lisbeth Voigt Durand, Karen Harsbo, Anne Tophøj, Annelie Grimwade Olufsson, Pernille Pontoppidan Petersen, Bente Skjøttgaard, Sofus Ejler Jepsen, Ane Fabricius Christian-sen og Vinni Hedegaard Frederiksen.

Udstillingen omfatter også formidlingsvideoer samt en bog om projektet med billeder, essays og samtaler om undersøgelserne samt dokumentation af kunstnernes egne værker. Desuden afholdes et seminar i begyndelsen af marts 2024 og en satellitudstilling i Peach Corner i oktober 2023


 


From 2022 to 2024, the Vejen Art Museum will carry out a project titled “The Alchemist Convention”, involving 10 artists invited to explore the ceramic works of Niels Hansen Jacobsen.

The idea is that a contemporary and specialists’ look at NHJ’s experimental ceramics can contribute to new knowledge about how the works were created. Furthermore, the collaboration and investigations will serve as a starting point for the artists’ own works. All will be displayed at an exhibition from October 2023 to May 2024.

My contribution to the exhibition is ‘Draped Melting Pieces’, based on the drapery in Niels Hansen Jacobsen’s sculpture ‘The Violinist’ and the method used in the ‘Melting Pieces’ which I have worked with in recent years.
The Violinist’ is part of the group of sculptures called ‘Livets Spil’ (The Game of Life), which NHJ produced in 1932-34 and exhibited at The Free Exhibition in 1934.

The other artists in ‘The Alchemist Convention’ are: Lisbeth Voigt Durand, Karen Harsbo, Anne Tophøj, Annelie Grimwade Olufsson, Pernille Pontoppidan Petersen, Bente Skjøttgaard, Sofus Ejler Jepsen, Ane Fabricius Christiansen and Vinni Hedegaard Frede-riksen.

The exhibition will also include explanatory videos as well as an illustrated book about the project containing essays and interviews on the examinations, along with documentation of the artists' own works. In addition, a seminar will be held at the beginning of March 2024, and a satellite exhibition in Peach Corner in October 2023.

Om 'Draperede Smeltestykker'/ Peach Corner   About ‘Draped Melting Pieces’/ Peach Corner

 

arkiv og kontakt
archives and contact